GRAMY:
BOŻE MÓJ
ICH CZWORO
MARZENIE
IWONA
OBUDŹ SIĘ