Inauguracja sezonu
artystycznego
2017/2018


foto: Marcin Nowak