Wojciech NOWICKI dyrektor naczelny


Dyrektor Naczelny Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi (od 1993 roku); Dyrektor Naczelny Teatru Wielkiego w Łodzi.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższe Studium Zawodowe Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w PWSFTviT w Łodzi.
W latach 1975-92 pracował jako szef produkcji filmowej w Przedsiębiorstwie Realizacji Filmów ZESPOŁY FILMOWE.
Od 1992 roku zastępca dyrektora naczelnego Teatru im. S. Jaracza w Łodzi; od października 1993 r. dyrektor naczelny teatru.
Organizator i menadżer kultury.
W trudnych dla kultury latach przemian gospodarczych udaje mu się prowadzić teatr bez zaciągania długów. Podległą mu instytucję traktuje z prawdziwie gospodarską troską i zapobiegliwością.
Dba o interesy pracowników, nieustannie walcząc o polepszenie ich kondycji materialnej. Ustawicznie podnosi kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kursach i sympozjach.
Ukończył m. in. roczne podyplomowe Studium menedżerów kultury przy SGH w Warszawie. Dzięki popieraniu sponsoringu oraz umiejętności pozyskiwania hojnych darczyńców, umożliwił realizację niejednej znakomitej premiery.
Jako człowiek wysokiej kultury znakomicie reprezentuje teatr na zewnątrz. Wśród pracowników cieszy się autentycznym szacunkiem i autorytetem.
Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką „Za zasługi dla Miasta Łodzi”, medalem „Zasłużony działacz kultury”, medalem „Pro publico bono” im. Sabiny Nowickiej przyznanym przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi w 2007 roku za kreatywne i ważne społecznie dokonania na rzecz kultury narodowej i miasta Łodzi oraz srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w 2009 roku. Otrzymał tytuł „Profesjonalnego Menedżera Województwa Łódzkiego 2003 r.”
Organizuje wymiany kulturalne z teatrami z Niemiec, Francji, Rosji.
Członek-założyciel Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów oraz wiceprezes Unii Teatrów Polskich /prezes Maciej Englert/.
Członek Klubów: ROTARY - Łódź oraz Drożdże Łódzkie.
W 2009 roku otrzymał specjalną Złotą Maskę za realizację projektu Sceny Regionalne Teatru im. Stefana Jaracza.
W 2013 otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.