Tytuł spektaklu*
Data*
     
Ilość osób*
Bilet*
Imię Nazwisko*
Nazwa instytucji /zamówienie grupowe
Telefon kontaktowy*
E-mail
wyrażam zgodę na przetwarznie danych osobowych na potrzeby
działań marketingowych Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn.zmianami).


Ważność rezerwacji zostanie potwierdzona telefonicznie przez pracownika BOW w ciągu 2 dni.
Zarezerwowane bilety należy obligatoryjnie odebrać w terminie uzgodnionym z pracownikiem BOW.