"DZIEŃ TEATRU - wycieczki poranne"

foto: Marcin Nowak