"DZIEŃ TEATRU - wieczór w teatrze"

foto: Marcin Nowak