Waldemar Zawodziński
1992 - 1993

Waldemar Zawodziński,
Wojciech Nowicki
od września 1993 - 2015