autor plakatu, foto z prób: Marcin Nowak    

autor Aleksander FREDRO
reżyseria, adaptacja, opracowanie muzyczne
Grzegorz KEMPINSKY
scenografia i kostiumy Barbara WOŁOSIUK
asystent reżysera Matylda PASZCZENKO
inspicjentka, suflerka Hanna SIEWIŃSKA
reżyseria światła Łukasz SCHWIPERICH
ruch sceniczny Tomasz DAJEWSKI

O B S A D A
Agata Monika BADOWSKA
Kasia Sara LITYŃSKA (gościnnie)
Doręba Szymon NYGARD (gościnnie)
Błażej Radosław OSYPIUK
Urszula Matylda PASZCZENKO
Makary Szymon RZĄCA (gościnnie)
Barbara Iwona DRÓŻDŻ
Kasper Łukasz STAWOWCZYK
Tobiasz Bogusław SUSZKA
Grzegotka Paweł TUCHOLSKI (gościnnie)

Gwałtu, co się dzieje! Aleksander Fredro napisał w 1826 roku. Akcja komedii rozgrywa się w miejscowości o wdzięcznej nazwie Osiek. Zamieszkują ją fajtłapowaci mężczyźni i sprawujące surowe rządy nad nimi kobiety. Rodzi to szereg komicznych sytuacji. Wydaje się, że nic nie zakłóci ustalonego porządku. Pojawiają się jednak pewne niespodziewane komplikacje. W ich wyniku srogi reżim władczyń Osieku zaczyna się chwiać w posadach. Podkopuje go przede wszystkim, jak to często u Fredry bywa, miłość. W matriarchacie, podobnie jak w patriarchacie, nie jest jej łatwo. Musi walczyć o swoje. I walczy. Jest uparta i sprytna, śmiała, mimo grążących niebezpieczeństw i mnożących się przeszkód, niezłomnie dąży do celu. Gdy go osiąga, zwaśnione płcie godzą się ze sobą. Szczęśliwy finał. A może tylko chwilowe zawieszenie broni w toczącej się od zawsze walce płci?

Premiera zaplanowana jest na 9 grudnia 2023 r., Duża Scena

Nazwa programu: Program rządowy Teatr ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa
Nazwa projektu: Produkcja spektaklu teatralnego „Gwałtu, co się dzieje” Aleksandra Fredry

Wartość dofinansowania: 126 000 zł
Całkowita wartość inwestycji: 227 400 zł


Cel projektu: Zadanie polega na poszerzeniu oferty repertuarowej Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi o dzieło Aleksandra Fredry „Gwałtu, co się dzieje”.

Opis projektu: Celem głównym zadania jest produkcja i zrealizowanie premiery komedii Aleksandra Fredry „Gwałtu, co się dzieje”. Jest to tekst rzadziej wystawiany w porównaniu choćby z „Zemstą” czy „Ślubami panieńskimi”, a nie mniej od nich zabawny, sprawnie napisany i szlachetny. Historia w nim opisana – rządy kobiet nad mężczyznami – może dodatkowo niezwykle interesująco rezonować z naszą dzisiejszą rzeczywistością. Być do niej komicznym komentarzem, ale też materiałem do poważnej refleksji. Będzie tym samym stanowić godne uczczenie roku Aleksandra Fredry, pokazując, iż jego utwory nie należą wyłącznie do przeszłości, a przedstawione w nich konflikty, ludzkie postawy, zjawiska nie straciły nic na swojej aktualności.

Grupy docelowe: Projekt adresujemy do jak najszerszej grupy odbiorców. Dzięki wyborowi nie tak oczywistego tytułu jak, na przykład, „Śluby panieńskie”, zainteresuje on miłośników teatru, a twórczości Aleksandra Fredry w szczególności. Będzie również atrakcyjną propozycją dla młodzieży szkolnej jako swoisty appendix do „Zemsty”. Studenci i środowisko naukowe z pewnością zwrócą uwagę na panel dyskusyjny, który będzie towarzyszył premierze.

Co zostanie zrobione w ramach projektu i jakie zadania będą realizowane: W ramach przygotowań do spektaklu zostały zrobione zdjęcia kreacyjne. Został stworzony plakat spektaklu dystrybuowany na terenie instytucji jak i na słupach reklamowych Teatru w całej Łodzi. Powstały także ulotki reklamujące spektakl dostępne dla widzów Teatru. Przed premierą został zaprojektowany i wydrukowany także program teatralny zawierający analityczne teksty dotyczące twórczości Fredry i zdjęcia zza kulis przygotowań do spektaklu. W rozgłośniach radiowych jest cyklicznie publikowany spot nagrany przez aktorów występujących w spektaklu z zaproszeniem na przedstawienie. Regularnie w social mediach Teatru (Facebook i Instagram) pojawiają się materiały prezentujące postępy pracy i reklamujące „Gwałtu, co się dzieje”. Planujemy także zgłoszenie go do udziału w festiwalach i konkursach.Licencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS.