ul. Kilińskiego 45
90-257 Łódź
centrala:
tel. 42 662-33-00
e-mail: teatr@teatr-jaracza.lodz.pl
REGON: 000279172
NIP: 724-000-34-73
Konto: Bank PEKAO SA I O/Łódź 64124030151111000034123036
www.teatr-jaracza.lodz.plDYREKCJA I SEKRETARIAT

Dyrektor naczelny i artystyczny: Waldemar Zawodziński
z- ca Dyrektora ds. finansowo- administracyjnych: Małgorzata Kowalska
Zastępca dyrektora ds. technicznych: Katarzyna Zbłowska
Sekretariat: Agata Stehr
tel: 42 662-33-01
tel/fax: 42 662-33-55
ul. Kilińskiego 45KSIĘGOWOŚĆGłówna Księgowa: Zofia Ułamek

Zastępca Głównej Księgowej: Monika Marczyk

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHAnna Sosińska

dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl

KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ

Anna Wróblewska-Chochulska
42 662-33-49
e-mail: koordynacja@teatr-jaracza.lodz.pl
ul. Kilińskiego 45BIURO OBSŁUGI WIDZÓW

Kierownik Biura: Barbara Stanisławska
Piotr Karpiński
od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.30
e-mail: bow@teatr-jaracza.lodz.pl
tel/fax: 42 662-33-33
ul. Jaracza 27KASA BILETOWA

Katarzyna Czechowska
Katarzyna Frołow

tel: 42 662-33-33/35
czynna: od poniedziałku do niedzieli w godz. 12.00 - 19.00; odbiór rezerwacji do godz. 18.00
ul. Jaracza 27DZIAŁ REKLAMY I PROMOCJI

Michał Lenarciński, Marcin Nowak
e-mail: promocja@teatr-jaracza.lodz.pl
tel: 42 662-33-22
ul. Kilińskiego 45DZIAŁ LITERACKI

Ewa Drozdowska
Joanna Siudzińska
tel. 42 662-33-19
e-mail: literacki@teatr-jaracza.lodz.pl
ul. Kilińskiego 45SPONSORING

Zbigniew Szatkowski
tel: 42 662-33-51
ul. Kilińskiego 45
szatkowski@teatr-jaracza.lodz.pl
DZIAŁ TECHNICZNY

Kierownik: Ryszard Warcholiński, z-ca kierownika: Grzegorz Nowak
tel. 42 662-33-45
e-mail: dt@teatr-jaracza.lodz.pl
ul. Kilińskiego 45
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Kierownik: Sławomir Stefański
e-mail: ag@teatr-jaracza.lodz.pl
tel.: 42 662 33 11
ul. Kilińskiego 45