"MIXER REGIONALNY"

7-8 WRZEŚNIA 2013
foto: Marcin Nowak