"MIXER REGIONALNY"

6 WRZEŚNIA 2014
foto: Marcin Nowak