ABC Centrum Polifarb Łódź PZU Interservis Bartolini FWK Appellation
Europa Unia Polskich Teatrów Adam Mickiewicz Institute Radio Łódź TVP Łódź TVP Łódź ZPORR Miejski Dom Kultury w Sieradzu Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego